Innowacyjne panele akustyczne

Uniwersalne zastosowanie doskonale poprawiające akustykę pomieszczeń.

Krytyczna analiza obecnie stosowanych ustrojów poprawiających walory akustyczne wnętrz spowodowała opracowanie przez firmę Moller Polska kompleksowego rozwiązania tego problemu w oparciu o innowacyjne materiały kompozytowe, z obustronna strukturą rozpraszająco-pochłaniającą dźwięk. Tak powstałe panele KINROK-Akustik, mają zastosowanie do adaptacji wnętrz o akustyce kwalifikowanej. Projektanci mający za zadanie stworzenie wnętrz o najwyższych standardach akustycznych otrzymują od nas rozwiązanie znakomicie poprawiające klimat akustyczny w pomieszczeniu. Produkt ten stosowany jako okładzina ścienna, element wolnostojący lub podwieszany panel refleksyjny. Panele te cechuje się łatwością montażu oraz trwałością struktury. Parametry akustyczne, mechaniczne i cechy funkcjonalno - estetyczne produktu zdecydowały, że po zastosowaniu go w kilku renomowanych obiektach zyskał akceptację inwestorów i użytkowników.


Ten efektywny ustrój akustyczny nazywany dyfuzorem Schroedera od nazwiska wynalazcy lub potocznie dyfuzorem QRD powoduje odbijanie i rozpraszanie dźwięku w zakresie kąta 180 stopni bez względu na kąt padania dźwięku.

Stosowane obecnie ustroje akustyczne cechuje w większości przypadków niska trwałość, wysokie koszty zakupu oraz estetyką pozostawiająca wiele do życzenia. Niską trwałość i wysoki koszt użytkowania ekranów można zminimalizować redukując do minimum miękkie materiały dźwiękochłonne oraz zastępując materiały korodujące elementami kompozytowymi w całości podlegającemu recyklingowi.

Zaprojektowany dla Państwa dyfuzor wykonano z kompozytu PCV z mączką drzewną w technologii wytłaczania o wymiarach przekroju 600 x 115 mm i dowolnej długości.

Jedną powierzchnię panelu zaprojektowano w postaci rozpraszającej struktury Schroedera opisanej ciągiem wartości residuum reszty kwadratowej opartym na liczbie pierwszej 7, drugą zaś stronę w postaci trzech wypukłych półwalców. Struktura jest dwustronna i może być wykorzystywana naprzemiennie umożliwiając różne konfiguracje.

Niezależnie od efektu rozproszenia dźwięku, panel posiada chłonność akustyczną kształtowaną poprzez komory oraz system perforacji wykonywany w różnych konfiguracjach. Na rysunkach zamieszczonych w Tabeli 1 pokazano widok i przekrój panelu dyfuzyjno – dźwiękochłonnego oraz zestawiono jego parametry akustyczne wyznaczone zgodnie z obowiązującymi normatywami dla dwóch podstawowych zastosowań. Przedstawiono charakterystykę kierunkową współczynnika rozproszenia dźwięku d (dyfuzji), współczynnika rozproszenia dźwięku sw funkcji częstotliwości oraz charakterystykę izolacyjności akustycznej właściwej. Przedstawiono również wskaźniki pochłaniania dźwięku dla wybranych powierzchni panelu. Wszystkie badania wykonano w laboratoriach Katedry Mechaniki i Wibroakustyki AGH w Krakowie. Uzyskane wartości parametrów akustycznych zawierają się w podanym niżej zakresie: współczynnik rozproszenia dźwięku s=0,4 -0.8, (ISO 17497-1:2004); jedno liczbowy wskaźnik pochłaniania dźwięku DLαw= 1 - 11, (PN-EN ISO 1793-3:2001); jedno liczbowy wskaźnik izolacyjności akustycznej DLR= 24 – 32 dB, (PN-EN ISO 1793-2:2001).

KINROK-Akustik to panele akustyczne ekstrudowane z kompozytu polimerowo-drzewnego o budowie modułowej w prosty sposób łączonej na zatrzask sąsiednie elementy.

Takie rozwiązanie umożliwi łatwy montaż lub prostą wymianę uszkodzonych mechanicznie paneli.

Rodzaje paneli KINROK-Akustik :

 • rozpraszające – zewnętrzna struktura Schroedera
 • odbijające - elementy wypukłe bez wypełnień
 • dźwiękochłonne – jednostronnie perforowane wypełnione hydrofobizowaną 25 mm wełną


Tabela 1. Zestawienie parametrów akustycznych panelu dyfuzyjno – dźwiękochłonnego KINROK-Akustikdla dwóch podstawowych zastosowań

PANEL DYFUZYJNY

Ustrój rozpraszający dźwięk w sali koncertowej

Ekran akustyczny przy autostradzie
Rozproszenie dźwięku
DS/ISO 17497-2 i ISO 17497-1
Pochłanianie dźwięku
PN EN ISO 354, PN EN 1793-1, PN-EN ISO 111654

Charakterystyka kierunkowa dla panelu dyfuzyjnego


Współczynnik rozproszenia dźwięku s

Średni współczynnik rozproszenia s1600-63000,67
DLa [dB]αw [-]
10,15 (L)
10,15 (L)
80,60
Izolacyjność akustyczna
PN-EN 20140-3, PN-EN ISO 717-1, PN-EN 1793-2

Izolacyjność akustyczna właściwa
Rw (C;Ctr) = 36(-1,-3); DLR = 33


Spośród ważniejszych miejsc wdrożenia panelu dyfuzyjno-dźwiękochłonnego Kinrok-Akustik można wymienić zabytkową salę Opery Lwowskiej, gdzie został zainstalowany na całej powierzchni tylnej ściany podbalkonowej, poprawiając znacząco parametry akustyczne wnętrza. Panel zastosowano też w studiu nagrań Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach jak również w auli Szkoły Muzycznej w Gdyni. Dodatkowo na terenie spółki Bridgestone Products Poland Sp. z o.o. w Żarowie, jako ekran akustyczny zewnętrzny pełniący funkcję obudowy układu chłodzącego. We wszystkich przypadkach zasadność zastosowania tych rozwiązań była poparta badaniami akustycznymi i projektem.

Produkt jest chroniony jest w Urzędzie Patentowym RP jako wzorem przemysłowym numer 13279 oraz Europejskim Certyfikatem o numerze 000977053 w Alicante.

Materiałem z którego skonstruowany jest panel KINROK-Akustik to kompozyt drzewny z dodatkiem polichlorków. Jest on wytworzony z dwóch komponentów o różnych własnościach zapewniając cechy użytkowe podobne do drewna, ale wyróżnić należy jego całkowitą odporność na warunki atmosferyczne.

Panel KINROK-Akustik jest ustrojem alternatywnym dla kosztownych powlekanych konstrukcji wykonanych z drewna, materiałów drewnopochodnych czy ciężkich odlewów ceramicznych.

Zalety paneli dyfuzyjno-dźwiękochłonnych Kinrok-Akustik :

 • określone parametry akustyczne
 • sztywność przestrzennej konstrukcji i odporność na pobudzenie dźwiękiem
 • duża trwałość
 • odporność na warunki atmosferyczne
 • łatwość obróbki mechanicznej za pomocą narzędzi do drewna
 • odporne na rozwój bakterii i grzybów i insektów
 • prosty montaż na pióro-wpust
 • zwiększona odporność na UV
 • przyjazne dla środowiska
 • 100% recykling
 • nie zawierają HDPD i PP
 • klasa 1 odporności na ogień zgodnie z PN-EN 1794-2:2005
 • dowolna długość paneli w zakresie do 6 m
 • produkowany w 4 standartowych kolorach
 • dodatkowa możliwość pokrycia powierzchni lakierami do drewna z palety RAL
 • dodatkowa możliwość wykorzystania przestrzeni komorowych paneli
 • nie gromadzą ładunków elektrostatycznych

Ustrój akustyczny typu QRD, działający w zakresie częstotliwości średnich i wysokich, pozwala na kontrolę niepożądanych odbić i interferencji bez konieczności wprowadzania dodatkowego ustroju pochłaniającego dźwięk. Możliwe jest również wykorzystanie go jako ustroju rezonansowego wprowadzającego chłonność akustyczną w zakresie częstotliwości niskich.

pobierz katalog PDF


Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska
DOTACJE NA INNOWACJE
Zaprojektowanie zbadanie i uruchomienie produkcji ekranów akustycznych przez Moller Polska.
Beneficjent: Moller Polska Sp. z o.o. Wartość projektu: 5 394 190,00 złotych Udział Unii Europejskiej: 3 095 869,00 złotych Okres realizacji: 15 września 2009 r. – 31 sierpnia 2010 r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO