Kompozytowe deski tarasowe

Taras, miejsce łączące ogród ze stabilną konstrukcją domu, związany z architekturą i bryłą budynku, po części należy do wnętrza, ale jest również częścią składową ogrodu. To przestrzeń do wypoczynku, kojarząca się z harmonią, pięknem i spokojem, integrująca dom z ogrodem. Leży na styku trzech obszarów, za które odpowiedzialni są: architekt domu, wnętrz i projektant zieleni. Planując taki taras, warto go stworzyć w oparciu o materiały wysokiej jakości, podobnie jak te, których użyliśmy do budowy naszego domu. Tarasy w większości są budowane od strony południowo - zachodniej, powinny być wykonane z materiałów odpornych nie tylko na wilgoć (deszcz i śnieg), ale również na odbarwienia spowodowane promieniowaniem UV. Ważne jest, żeby nie wymagały ciągłej konserwacji, a ich antypoślizgowa powierzchnia nie rozwarstwiała się i nie butwiała. Taki sprawdzony system profili tarasowych z wieloletnią gwarancją oferujemy pod nazwą Terrafina® firmy Möller


Terrafina przekonuje swoim prostym montażem, dostosowanym do indywidualnych potrzeb klienta. Nasza firma od prawie 20 lat produkuje kompozytowe deski tarasowe:

  • komorowe,

  • pełne wąskie 146 mm,

  • pełne szerokie 196 mm,

  • pełne z wzorem słojów drewna.

Długości desek i ich kolorystyka dopasowane zostały do wymogów klientów. Stabilne ułożenie systemowych legarów możliwe jest prawie na każdym rodzaju podłoża, niezależnie od faktu, czy budujemy taras od podstaw, czy używamy elementów już istniejącej podbudowy.    

Stąd różne możliwości montażowe kompozytowych desek tarasowych: na wylewce betonowej, na krawężnikach, na obrzeżu, na płytach ażurowych, na stelażu metalowym czy na podkładkach samo regulowanych.

System tarasowy Terrafina oferuje zawiera konieczny zestaw wyposażenia dodatkowego umożliwiający wykonanie tarasu zgodnie z założeniami inwestora.

Podbudowa

W celu montażu tarasu bezpośrednio na ziemi, należy przygotować podkład żwirowy pod całością projektu. Budowę tarasu trzeba wykonać zgodnie z zasadami statyki i normami polskiego prawa budowlanego. Na etapie planowania pomocny będzie otrzymany od nas szkic tarasu oraz zestawienie materiałowe uwzględniające Państwa sugestie.

Podłoże powinno być utwardzone i niezamarznięte, a jego głębokość musi wynosić co najmniej 40 cm. W celu lepszego odprowadzenia wody deszczowej, należy pamiętać o konieczności zachowania pochyłości układanych desek.

I tak, komorowa deska wymaga utrzymania spadku rzędu 2 %, deska pełna rowkowana 1 %, a deskę pełną gładką możemy układać nawet w poziomie.

W celu solidnego ustabilizowania podłoża zalecamy użycie   krawężników lub płyt betonowych. Należy układać je tak, by odległość między nimi była nie większa niż 55 cm.

Na tym etapie pomocne będzie stworzenie szkicu roboczego. Ułatwi to zlokalizowanie elementów podbudowy oraz pomoże w obliczeniu faktycznych kosztów montażu tarasu.

Ułożenie płyt betonowych ułatwia właściwe wykonanie podbudowy tarasu.

Do sprawnego montażu konieczne jest użycie następujących narzędzi: pilarki do cięcia kątowego i ukośnego, poziomicy, taśmy mierniczej lub metrówki.  

Dla usprawnienia pracy przy wycinaniu zaokrągleń pomocna będzie wyrzynarkę, piła tarczowa, a wkrętarka umożliwi szybki montaż klipsów startowych czy też uniwersalnych łączników.

Pomocny w instalacji do podłoża zewnętrznych legarów lub desek jest uniwersalny klej montażowy.

Następny krok montażowy to pozycjonowanie legarów prostopadle do już ułożonych płyt betonowych. Na tym etapie szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że deska tarasowa na swoich końcach nie powinna wystawać więcej niż 5 cm poza obrys legara, a odległości między legarami nie powinny być większe niż 55 cm.

Między fasadą budynku lub innymi stałymi elementami ogrodu a trasem powinna być zachowana kilkucentymetrowa przerwa minimalizująca wydłużenie liniowe materiału kompozytowego. Na każdy metr bieżący deski przewiduje się możliwość jej wydłużenia pod wpływem temperatury o 3 mm.

W celu zapewnienia właściwej wentylacji tarasu zaleca się pozostawienie niczym niewypełnionych przestrzeni między legarami.

Jedynie skrajne legary powinny być zainstalowane do podłoża poprzez przyklejenie. Po czyszczeniu dolnej części legara należy punktowo przykleić go do podłoża.

Nie jest koniecznym przytwierdzanie wewnętrznych legarów do stałego podłoża, co stanowi ułatwienie w dalszej części prac montażowych.

Do czasu wyschnięcia kleju zaleca się obciążenie tak przyklejonych legarów na okres paru godzin np. płytami betonowymi.

Jeżeli planujecie ułożenie tarasu na dachu odwróconym, papie bitumicznej czy innym rodzaju warstwy hydroizolacyjnej, system Terrafina oferuje alternatywny sposób mocowania legarów bez konieczności ich przykręcania czy też przyklejania do podłoża.

Systemowe prowadnice legarów możemy przytwierdzić do powierzchni podbudowy poprzez ich obciążenie płytami betonowymi.

Punkty styku powierzchni powinny być zabezpieczone elastycznymi przekładkami np. z gumy, celem ochrony istniejącej warstwy przed uszkodzeniem.

Dopiero teraz można nasunąć poszczególne prowadnice na legar, stosując dociążenie płytami betonowymi o odpowiedniej wysokości. Do regulacji wysokości zaleca się używanie podkładek wykonanych z materiałów wodoodpornych.

Poza tym przygotowanie podłoża na dachu odwróconym niczym nie różni się od montażu tarasu na podbudowie żwirowej.

Stworzenie solidnej konstrukcji legarowej jest podstawą właściwego wykonania całości prac montażu na każdym tarasie.

Montaż kompozytowych desek tarasowych

Deski tarasowe Terrafina oferowane są w standartowych długościach od 2,5 przez 3, 4, 5 do 6 metrów. Duży udział drewna w kompozycie decyduje o ich naturalnym wyglądzie.

Podczas montażu zaleca się używanie pilarki do cięcia kątowego z piłą tarczową widiową.

Przed montażem pierwszej deski należy spozycjonować i przykręcić klipsy startowe, dla desek pełnych na końcu każdego legara, a dla desek komorowych ok. 1 cm od krawędzi. Pomocą jest tu element pozycjonujący klipsy startowe. Tak spozycjonowane klipsy startowe na legarach skrajnych ułatwiają montaż pozostałych elementów na legarach wewnętrznych.

Następnie, na przygotowane legary wraz z klipsami startowymi wsuwamy pierwszą deskę, mocując ją klipsami dystansowymi. Tak samo postępujemy z kolejnymi deskami. Klips dystansowy wkładamy w rowek prowadzący legara i poprzez jego obrót o 90 stopni przesuwamy do krawędzi deski.

W przypadku, kiedy ostatnia deska nie jest pełnowymiarowa, musimy ją dociąć na konkretny wymiar i przykleić do legara za pomocą kleju montażowego.

Na tym przykładzie prostokątnego tarasu przedstawiliśmy zasadę montażu systemu Terrafina. Pozwala on jednak tworzyć różnorodne kompozycje zarówno pod względem kształtu, jak i stylu czy koloru użytych przy jego budowie desek drewna.

Na bardziej skomplikowanych projektach pełna deska może być docinana pod różnymi kątami. Najłatwiejsze w tym wypadku jest wykonanie prostego kartonowego szablonu, przy użyciu którego ułatwiamy sobie wyznaczenie żądanej krzywizny docięcia deski.

Samo docięcie kształtu krawędzi deski wyrzynarką jest już prostym zabiegiem.

Stosując uniwersalne łączniki desek musimy tak spozycjonować legary, by odległość między nimi w miejscu łączenia desek nie była większa niż 10 cm. Do dolnej części deski przykręcamy łącznie.

Szybki i bezproblemowy montaż, oparty na sprawdzonych rozwiązaniach pomaga uzyskać niezwykle estetyczny efekt bez widocznych elementów łączących.

Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska
DOTACJE NA INNOWACJE
Zaprojektowanie zbadanie i uruchomienie produkcji ekranów akustycznych przez Moller Polska.
Beneficjent: Moller Polska Sp. z o.o. Wartość projektu: 5 394 190,00 złotych Udział Unii Europejskiej: 3 095 869,00 złotych Okres realizacji: 15 września 2009 r. – 31 sierpnia 2010 r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO